Seksyen 193 Kanun Keseksaan; "penjara mandatori"

SEKSYEN 193. SEKSAAN BAGI KETERANGAN PALSU.

Barang siapa dengan sengaja memberi KETERANGAN PALSU pada mana-mana peringkat pembicaraan kehakiman, atau dengan sengaja MEREKA KETERANGAN PALSU bagi maksud digunakan pada mana-mana peringkat pembicaraan kehakiman, hendaklah diseksa dengan penjara [MANDATORI] selama tempoh yang boleh sampai tujuh tahun, dan bolehlah juga dikenakan denda; dan barang siapa dengan sengaja memberi atau mereka keterangan palsu dalam mana-mana hal lain, hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai tiga tahun, dan bolehlah juga dikenakan denda.

 
CONTEXT(Help)
-
Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342? »Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342?
10. Per.126 Perlembagaan Sek.32,130B (2)(3), 221/130K Kanun Keseksaan »10. Per.126 Perlembagaan Sek.32,130B (2)(3), 221/130K Kanun Keseksaan
Conclusion »Conclusion
Seksyen 130C Kanun Keseksaan; Hukuman perbuatan pengganas »Seksyen 130C Kanun Keseksaan; Hukuman perbuatan pengganas
Kes Berperlembagaan Khas »Kes Berperlembagaan Khas
Unconstitutional - Null and void »Unconstitutional - Null and void
Seksyen 32 dan 130B (2) (3) Kanun Keseksaan »Seksyen 32 dan 130B (2) (3) Kanun Keseksaan
Chapter II Federal Constitution »Chapter II Federal Constitution
Perkara 11 (5) Perlembagaan; "naturalism" »Perkara 11 (5) Perlembagaan; "naturalism"
Perkara 3 (1) Perlembagaan; "sunnatullah, Quran 30:30" »Perkara 3 (1) Perlembagaan; "sunnatullah, Quran 30:30"
Perkara 4 (1) Perlembagaan; "undang-undang utama" »Perkara 4 (1) Perlembagaan; "undang-undang utama"
Perkara 150 (6A) Perlembagaan; "darurat" »Perkara 150 (6A) Perlembagaan; "darurat"
ISU KESALAHAN MAHKAMAH »ISU KESALAHAN MAHKAMAH
Seksyen 13 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 »Seksyen 13 Akta Mahkamah Kehakiman 1964
ISU KESALAHAN HAKIM »ISU KESALAHAN HAKIM
Seksyen 14 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 »Seksyen 14 Akta Mahkamah Kehakiman 1964
Seksyen 161 Kanun Keseksaan, "penjawat awam?" »Seksyen 161 Kanun Keseksaan, "penjawat awam?"
Seksyen 217 Kanun Keseksaan »Seksyen 217 Kanun Keseksaan
Seksyen 218 Kanun Keseksaan »Seksyen 218 Kanun Keseksaan
Seksyen 219 Kanun Keseksaan »Seksyen 219 Kanun Keseksaan
Seksyen 24 Kanun Keseksaan; "secara tidak jujur" »Seksyen 24 Kanun Keseksaan; "secara tidak jujur"
Seksyen 52 Kanun Keseksaan; "dengan cara tidak jujur" »Seksyen 52 Kanun Keseksaan; "dengan cara tidak jujur"
ISU KESALAHAN PENJAWAT AWAM »ISU KESALAHAN PENJAWAT AWAM
Seksyen 21 Kanun Keseksaan, "Illustrasi 1" »Seksyen 21 Kanun Keseksaan, "Illustrasi 1"
Seksyen 19 Kanun Keseksaan »Seksyen 19 Kanun Keseksaan
Seksyen 212 Kanun Keseksaan; "melindungi pesalah" »Seksyen 212 Kanun Keseksaan; "melindungi pesalah"
Seksyen 130K Kanun Keseksaan; "melindungi perbuatan pengganas" »Seksyen 130K Kanun Keseksaan; "melindungi perbuatan pengganas"
Seksyen 221 (c) Kanun Keseksaan; "kausa tangkapan dan pertuduhan" »Seksyen 221 (c) Kanun Keseksaan; "kausa tangkapan dan pertuduhan"
Seksyen 39 Kanun Keseksaan; "dengan sengaja" »Seksyen 39 Kanun Keseksaan; "dengan sengaja"
Seksyen 52B Kanun Keseksaan; "kesalahan serius" »Seksyen 52B Kanun Keseksaan; "kesalahan serius"
ISU KESALAHAN JENAYAH »ISU KESALAHAN JENAYAH
Chapter XI Penal Code »Chapter XI Penal Code
Seksyen 193 Kanun Keseksaan; "penjara mandatori"
Seksyen 191 Kanun Keseksaan »Seksyen 191 Kanun Keseksaan
03. Repot Polis Kedua (seksyen 32 dan 130B (2) (3)  »03. Repot Polis Kedua (seksyen 32 dan 130B (2) (3)
Scientific Fraud »Scientific Fraud
+Comments (0)
+Citations (0)
+About