Seksyen 191 Kanun Keseksaan
SEKSYEN 191. MEMBERI KETERANGAN PALSU.

Barang siapa, yang terikat di sisi undang-undang oleh suatu sumpah, atau oleh apa-apa peruntukan undang-undang yang nyata supaya menyatakan hal yang sebenarnya, atau yang terpaksa di sisi undang-undang supaya membuat suatu akuan atas apa-apa perkara, membuat sesuatu kenyataan yang palsu, dan yang ia sama ada ketahui atau percayai sebagai palsu, atau yang ia tidak percaya sebagai benar, adalah dikatakan memberi keterangan palsu.
 
CONTEXT(Help)
-
Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342? »Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342?
10. Per.126 Perlembagaan Sek.32,130B (2)(3), 221/130K Kanun Keseksaan »10. Per.126 Perlembagaan Sek.32,130B (2)(3), 221/130K Kanun Keseksaan
Conclusion »Conclusion
Seksyen 130C Kanun Keseksaan; Hukuman perbuatan pengganas »Seksyen 130C Kanun Keseksaan; Hukuman perbuatan pengganas
Kes Berperlembagaan Khas »Kes Berperlembagaan Khas
Unconstitutional - Null and void »Unconstitutional - Null and void
Seksyen 32 dan 130B (2) (3) Kanun Keseksaan »Seksyen 32 dan 130B (2) (3) Kanun Keseksaan
Chapter II Federal Constitution »Chapter II Federal Constitution
Perkara 11 (5) Perlembagaan; "naturalism" »Perkara 11 (5) Perlembagaan; "naturalism"
Perkara 3 (1) Perlembagaan; "sunnatullah, Quran 30:30" »Perkara 3 (1) Perlembagaan; "sunnatullah, Quran 30:30"
Perkara 4 (1) Perlembagaan; "undang-undang utama" »Perkara 4 (1) Perlembagaan; "undang-undang utama"
Perkara 150 (6A) Perlembagaan; "darurat" »Perkara 150 (6A) Perlembagaan; "darurat"
ISU KESALAHAN MAHKAMAH »ISU KESALAHAN MAHKAMAH
Seksyen 13 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 »Seksyen 13 Akta Mahkamah Kehakiman 1964
ISU KESALAHAN HAKIM »ISU KESALAHAN HAKIM
Seksyen 14 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 »Seksyen 14 Akta Mahkamah Kehakiman 1964
Seksyen 161 Kanun Keseksaan, "penjawat awam?" »Seksyen 161 Kanun Keseksaan, "penjawat awam?"
Seksyen 217 Kanun Keseksaan »Seksyen 217 Kanun Keseksaan
Seksyen 218 Kanun Keseksaan »Seksyen 218 Kanun Keseksaan
Seksyen 219 Kanun Keseksaan »Seksyen 219 Kanun Keseksaan
Seksyen 24 Kanun Keseksaan; "secara tidak jujur" »Seksyen 24 Kanun Keseksaan; "secara tidak jujur"
Seksyen 52 Kanun Keseksaan; "dengan cara tidak jujur" »Seksyen 52 Kanun Keseksaan; "dengan cara tidak jujur"
ISU KESALAHAN PENJAWAT AWAM »ISU KESALAHAN PENJAWAT AWAM
Seksyen 21 Kanun Keseksaan, "Illustrasi 1" »Seksyen 21 Kanun Keseksaan, "Illustrasi 1"
Seksyen 19 Kanun Keseksaan »Seksyen 19 Kanun Keseksaan
Seksyen 212 Kanun Keseksaan; "melindungi pesalah" »Seksyen 212 Kanun Keseksaan; "melindungi pesalah"
Seksyen 130K Kanun Keseksaan; "melindungi perbuatan pengganas" »Seksyen 130K Kanun Keseksaan; "melindungi perbuatan pengganas"
Seksyen 221 (c) Kanun Keseksaan; "kausa tangkapan dan pertuduhan" »Seksyen 221 (c) Kanun Keseksaan; "kausa tangkapan dan pertuduhan"
Seksyen 39 Kanun Keseksaan; "dengan sengaja" »Seksyen 39 Kanun Keseksaan; "dengan sengaja"
Seksyen 52B Kanun Keseksaan; "kesalahan serius" »Seksyen 52B Kanun Keseksaan; "kesalahan serius"
ISU KESALAHAN JENAYAH »ISU KESALAHAN JENAYAH
Chapter XI Penal Code »Chapter XI Penal Code
Seksyen 193 Kanun Keseksaan; "penjara mandatori" »Seksyen 193 Kanun Keseksaan; "penjara mandatori"
Seksyen 191 Kanun Keseksaan
Seksyen 196 Kanun Keseksaan »Seksyen 196 Kanun Keseksaan
Seksyen 197 Kanun Keseksaan »Seksyen 197 Kanun Keseksaan
Seksyen 198 Kanun Keseksaan »Seksyen 198 Kanun Keseksaan
Seksyen 199 Kanun Keseksaan »Seksyen 199 Kanun Keseksaan
Seksyen 200 Kanun Keseksaan »Seksyen 200 Kanun Keseksaan
Seksyen 202 Kanun Keseksaan »Seksyen 202 Kanun Keseksaan
Seksyen 203 Kanun Keseksaan »Seksyen 203 Kanun Keseksaan
Scientific Fraud »Scientific Fraud
Seksyen 32 dan 130B (2) (3) Kanun Keseksaan; "perbuatan pengganas" »Seksyen 32 dan 130B (2) (3) Kanun Keseksaan; "perbuatan pengganas"
Syarat "EMERGENCY AUTHORIZATION"? »Syarat "EMERGENCY AUTHORIZATION"?
+Comments (0)
+Citations (0)
+About