Seksyen 218 Kanun Keseksaan
Seksyen 218 KANUN KESEKSAAN (AKTA 574); ‘PENJAWAT AWAM MEMBENTUK SUATU REKOD ATAU TULISAN YANG TIDAK BETUL DENGAN NIAT HENDAK MENYELAMATKAN ORANG DARIPADA SEKSAAN, ATAU HARTA DARIPADA DIRAMPAS.’

Barang siapa, yang menjadi seorang penjawat awam, dan yang, sebagai penjawat awam itu, ditugas menyediakan apa-apa rekod atau lain-lain tulisan, membentuk rekod atau tulisan itu secara yang ia ketahui tidak betul dengan niat hendak menyebabkan, atau dengan mengetahui mungkin bahawa ia akan dengan jalan demikian itu menyebabkan, kerugian atau bencana kepada awam atau kepada seseorang, atau dengan niat jalan demikian itu hendak menyelamatkan, atau dengan mengetahui mungkin bahawa ia akan dengan jalan demikian itu menyelamatkan, seseorang daripada seksaan undang-undang, atau dengan niat hendak menyelamatkan, atau dengan mengetahui bahawa ia mungkin dengan jalan demikian itu menyelamatkan, apa-apa harta daripada dirampas atau daripada lain-lain tanggungan yang boleh dikenakan di sisi undang-undang, hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai tiga ta-hun, atau dengan denda, atau dengan kedua-duanya; 
 
CONTEXT(Help)
-
Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342? »Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342?
10. Per.126 Perlembagaan Sek.32,130B (2)(3), 221/130K Kanun Keseksaan »10. Per.126 Perlembagaan Sek.32,130B (2)(3), 221/130K Kanun Keseksaan
Conclusion »Conclusion
Seksyen 130C Kanun Keseksaan; Hukuman perbuatan pengganas »Seksyen 130C Kanun Keseksaan; Hukuman perbuatan pengganas
Kes Berperlembagaan Khas »Kes Berperlembagaan Khas
Unconstitutional - Null and void »Unconstitutional - Null and void
Seksyen 32 dan 130B (2) (3) Kanun Keseksaan »Seksyen 32 dan 130B (2) (3) Kanun Keseksaan
Chapter II Federal Constitution »Chapter II Federal Constitution
Perkara 11 (5) Perlembagaan; "naturalism" »Perkara 11 (5) Perlembagaan; "naturalism"
Perkara 3 (1) Perlembagaan; "sunnatullah, Quran 30:30" »Perkara 3 (1) Perlembagaan; "sunnatullah, Quran 30:30"
Perkara 4 (1) Perlembagaan; "undang-undang utama" »Perkara 4 (1) Perlembagaan; "undang-undang utama"
Perkara 150 (6A) Perlembagaan; "darurat" »Perkara 150 (6A) Perlembagaan; "darurat"
ISU KESALAHAN MAHKAMAH »ISU KESALAHAN MAHKAMAH
Seksyen 13 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 »Seksyen 13 Akta Mahkamah Kehakiman 1964
ISU KESALAHAN HAKIM »ISU KESALAHAN HAKIM
Seksyen 14 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 »Seksyen 14 Akta Mahkamah Kehakiman 1964
Seksyen 161 Kanun Keseksaan, "penjawat awam?" »Seksyen 161 Kanun Keseksaan, "penjawat awam?"
Seksyen 217 Kanun Keseksaan »Seksyen 217 Kanun Keseksaan
Seksyen 218 Kanun Keseksaan
Seksyen 219 Kanun Keseksaan »Seksyen 219 Kanun Keseksaan
+Comments (0)
+Citations (0)
+About