Seksyen 130C Kanun Keseksaan; Hukuman perbuatan pengganas

Seksyen 130C (1) Barang siapa, dengan apa pun cara, secara langsung atau tak langsung, melakukan perbuatan pengganas hendaklah dihukum (a) jika tindakan itu menyebabkan kematian, DENGAN HUKUMAN MATI; dan (b) dalam kes yang lain, dengan pemenjaraan bagi tempoh tidak kurang dari TUJUH TAHUN tetapi tidak melebihi TIGA PULUH TAHUN, dan hendaklah juga dikenakan DENDA; Kanun Keseksaan

 
CONTEXT(Help)
-
Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342? »Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342?
10. Per.126 Perlembagaan Sek.32,130B (2)(3), 221/130K Kanun Keseksaan »10. Per.126 Perlembagaan Sek.32,130B (2)(3), 221/130K Kanun Keseksaan
Conclusion »Conclusion
Seksyen 130C Kanun Keseksaan; Hukuman perbuatan pengganas
Kes Berperlembagaan Khas »Kes Berperlembagaan Khas
Seksyen 32 Kanun Keseksaan; "bebanan pembuktian perbuatan pengganas" »Seksyen 32 Kanun Keseksaan; "bebanan pembuktian perbuatan pengganas"
+Comments (0)
+Citations (0)
+About