Seksyen 221 (c) Kanun Keseksaan; "kausa tangkapan dan pertuduhan"
SEKSYEN 221. PENJAWAT AWAM YANG TERPAKSA DI SISI UNDANG-UNDANG MENANGKAP SESEORANG DENGAN SENGAJA MENINGGALKAN DARIPADA MENANGKAP ORANG ITU. 

Barang siapa, yang menjadi seorang penjawat awam, yang terpaksa di sisi undang-undang sebagai penjawat awam itu menangkap atau mengurung seseorang yang dipertuduhkan atau yang boleh ditangkap kerana sesuatu kesalahan, dengan sengaja meninggalkan daripada menangkap orang itu, atau dengan sengaja membiarkan orang itu lari, atau dengan sengaja membantu orang itu lari atau mencuba lari dari pengurungan itu, hendaklah diseksa seperti berikut:

(a) ...
(b) ...
(c) dengan penjara [mandatori] selama tempoh yang boleh sampai dua tahun, sama ada beserta dengan denda atau tidak, jika orang yang dikurung itu, atau yang sepatutnya telah ditangkap itu, telah dipertuduhkan atau boleh ditangkap kerana suatu kesalahan yang boleh diseksa dengan penjara selama tempoh kurang daripada sepuluh tahun.
 
CONTEXT(Help)
-
Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342? »Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342?
10. Per.126 Perlembagaan Sek.32,130B (2)(3), 221/130K Kanun Keseksaan »10. Per.126 Perlembagaan Sek.32,130B (2)(3), 221/130K Kanun Keseksaan
Conclusion »Conclusion
Seksyen 130C Kanun Keseksaan; Hukuman perbuatan pengganas »Seksyen 130C Kanun Keseksaan; Hukuman perbuatan pengganas
Kes Berperlembagaan Khas »Kes Berperlembagaan Khas
Unconstitutional - Null and void »Unconstitutional - Null and void
Seksyen 32 dan 130B (2) (3) Kanun Keseksaan »Seksyen 32 dan 130B (2) (3) Kanun Keseksaan
Chapter II Federal Constitution »Chapter II Federal Constitution
Perkara 11 (5) Perlembagaan; "naturalism" »Perkara 11 (5) Perlembagaan; "naturalism"
Perkara 3 (1) Perlembagaan; "sunnatullah, Quran 30:30" »Perkara 3 (1) Perlembagaan; "sunnatullah, Quran 30:30"
Perkara 4 (1) Perlembagaan; "undang-undang utama" »Perkara 4 (1) Perlembagaan; "undang-undang utama"
Perkara 150 (6A) Perlembagaan; "darurat" »Perkara 150 (6A) Perlembagaan; "darurat"
ISU KESALAHAN MAHKAMAH »ISU KESALAHAN MAHKAMAH
Seksyen 13 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 »Seksyen 13 Akta Mahkamah Kehakiman 1964
ISU KESALAHAN HAKIM »ISU KESALAHAN HAKIM
Seksyen 14 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 »Seksyen 14 Akta Mahkamah Kehakiman 1964
Seksyen 161 Kanun Keseksaan, "penjawat awam?" »Seksyen 161 Kanun Keseksaan, "penjawat awam?"
Seksyen 217 Kanun Keseksaan »Seksyen 217 Kanun Keseksaan
Seksyen 218 Kanun Keseksaan »Seksyen 218 Kanun Keseksaan
Seksyen 219 Kanun Keseksaan »Seksyen 219 Kanun Keseksaan
Seksyen 24 Kanun Keseksaan; "secara tidak jujur" »Seksyen 24 Kanun Keseksaan; "secara tidak jujur"
Seksyen 52 Kanun Keseksaan; "dengan cara tidak jujur" »Seksyen 52 Kanun Keseksaan; "dengan cara tidak jujur"
ISU KESALAHAN PENJAWAT AWAM »ISU KESALAHAN PENJAWAT AWAM
Seksyen 21 Kanun Keseksaan, "Illustrasi 1" »Seksyen 21 Kanun Keseksaan, "Illustrasi 1"
Seksyen 19 Kanun Keseksaan »Seksyen 19 Kanun Keseksaan
Seksyen 212 Kanun Keseksaan; "melindungi pesalah" »Seksyen 212 Kanun Keseksaan; "melindungi pesalah"
Seksyen 130K Kanun Keseksaan; "melindungi perbuatan pengganas" »Seksyen 130K Kanun Keseksaan; "melindungi perbuatan pengganas"
Seksyen 221 (c) Kanun Keseksaan; "kausa tangkapan dan pertuduhan"
Seksyen 39 Kanun Keseksaan; "dengan sengaja" »Seksyen 39 Kanun Keseksaan; "dengan sengaja"
10. Per.126 Perlembagaan Sek.32,130B (2)(3), 221/130K Kanun Keseksaan »10. Per.126 Perlembagaan Sek.32,130B (2)(3), 221/130K Kanun Keseksaan
+Comments (0)
+Citations (0)
+About