Seksyen 130B (2) (3) Kanun Keseksaan
CONTEXT(Help)
-
Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342? »Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342?
10. Per.126 Perlembagaan Sek.32,130B (2)(3), 221/130K Kanun Keseksaan »10. Per.126 Perlembagaan Sek.32,130B (2)(3), 221/130K Kanun Keseksaan
Conclusion »Conclusion
Seksyen 130C Kanun Keseksaan; Hukuman perbuatan pengganas »Seksyen 130C Kanun Keseksaan; Hukuman perbuatan pengganas
Seksyen 32 Kanun Keseksaan; "bebanan pembuktian perbuatan pengganas" »Seksyen 32 Kanun Keseksaan; "bebanan pembuktian perbuatan pengganas"
Seksyen 130B (2) (3) Kanun Keseksaan
ISU KESALAHAN MEDIA DAN PENIAGA/PIHAK BERSAMA MELAKUKAN KEGANASAN »ISU KESALAHAN MEDIA DAN PENIAGA/PIHAK BERSAMA MELAKUKAN KEGANASAN
ISU KESALAHAN PARTI POLITIK DAN PHARMACEUTICAL COMPANIES »ISU KESALAHAN PARTI POLITIK DAN PHARMACEUTICAL COMPANIES
Bab VIB Jenayah Terancang »Bab VIB Jenayah Terancang
Seksyen 130D Kanun Keseksaan; "memberikan peralatan" »Seksyen 130D Kanun Keseksaan; "memberikan peralatan"
Seksyen 130E Kanun Keseksaan; "merekrut pengganas" »Seksyen 130E Kanun Keseksaan; "merekrut pengganas"
Seksyen 130F Kanun Keseksaan; "memberikan latihan dan arahan" »Seksyen 130F Kanun Keseksaan; "memberikan latihan dan arahan"
Seksyen 130G Kanun Keseksaan; "mengumpulkan harta untuk keganasan" »Seksyen 130G Kanun Keseksaan; "mengumpulkan harta untuk keganasan"
Seksyen 130H Kanun Keseksaan; "memberikan kemudahan" »Seksyen 130H Kanun Keseksaan; "memberikan kemudahan"
Seksyen 130I Kanun Keseksaan; "mengarahkan aktiviti" »Seksyen 130I Kanun Keseksaan; "mengarahkan aktiviti"
Seksyen 130J Kanun Keseksaan; "menyokong perbuatan keganasan" »Seksyen 130J Kanun Keseksaan; "menyokong perbuatan keganasan"
Seksyen 130K Kanun Keseksaan; "melindungi perbuatan pengganas" »Seksyen 130K Kanun Keseksaan; "melindungi perbuatan pengganas"
Seksyen 130L Kanun Keseksaan; "pakatjahat jenayah" »Seksyen 130L Kanun Keseksaan; "pakatjahat jenayah"
Seksyen 130M Kanun Keseksaan; "meninggal daripada memberikan maklumat" »Seksyen 130M Kanun Keseksaan; "meninggal daripada memberikan maklumat"
Seksyen 130N Kanun Keseksaan; "memberikan/mengumpukan harta" »Seksyen 130N Kanun Keseksaan; "memberikan/mengumpukan harta"
Seksyen 130O Kanun Keseksaan; "memberikan perkhidmatan" »Seksyen 130O Kanun Keseksaan; "memberikan perkhidmatan"
Seksyen 130P Kanun Keseksaan; "menguruskan harta pengganas" »Seksyen 130P Kanun Keseksaan; "menguruskan harta pengganas"
Seksyen 130Q Kanun Keseksaan; "mengendalikan harta pengganas" »Seksyen 130Q Kanun Keseksaan; "mengendalikan harta pengganas"
Seksyen 130R Kanun Keseksaan; "elak dari memberikan maklumat harta" »Seksyen 130R Kanun Keseksaan; "elak dari memberikan maklumat harta"
Seksyen 130S Kanun Keseksaan; "elak memberi maklumat kewangan" »Seksyen 130S Kanun Keseksaan; "elak memberi maklumat kewangan"
Syarat "EMERGENCY AUTHORIZATION"? »Syarat "EMERGENCY AUTHORIZATION"?
STEP 1: Repot Polis (Hak perlindungan diri dan keluarga) »STEP 1: Repot Polis (Hak perlindungan diri dan keluarga)
+Comments (0)
+Citations (0)
+About