ISU KESALAHAN PARTI POLITIK DAN PHARMACEUTICAL COMPANIES
CONTEXT(Help)
-
Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342? »Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342?
10. Per.126 Perlembagaan Sek.32,130B (2)(3), 221/130K Kanun Keseksaan »10. Per.126 Perlembagaan Sek.32,130B (2)(3), 221/130K Kanun Keseksaan
Conclusion »Conclusion
Seksyen 130C Kanun Keseksaan; Hukuman perbuatan pengganas »Seksyen 130C Kanun Keseksaan; Hukuman perbuatan pengganas
Seksyen 32 Kanun Keseksaan; "bebanan pembuktian perbuatan pengganas" »Seksyen 32 Kanun Keseksaan; "bebanan pembuktian perbuatan pengganas"
Seksyen 130B (2) (3) Kanun Keseksaan »Seksyen 130B (2) (3) Kanun Keseksaan
ISU KESALAHAN PARTI POLITIK DAN PHARMACEUTICAL COMPANIES
Seksyen 130T Kanun Keseksaan »Seksyen 130T Kanun Keseksaan
Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342? »Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342?
+Comments (0)
+Citations (0)
+About