ISU KESALAHAN MEDIA DAN PENIAGA/PIHAK BERSAMA MELAKUKAN KEGANASAN
CONTEXT(Help)
-
Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342? »Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342?
10. Per.126 Perlembagaan Sek.32,130B (2)(3), 221/130K Kanun Keseksaan »10. Per.126 Perlembagaan Sek.32,130B (2)(3), 221/130K Kanun Keseksaan
Conclusion »Conclusion
Seksyen 130C Kanun Keseksaan; Hukuman perbuatan pengganas »Seksyen 130C Kanun Keseksaan; Hukuman perbuatan pengganas
Seksyen 32 Kanun Keseksaan; "bebanan pembuktian perbuatan pengganas" »Seksyen 32 Kanun Keseksaan; "bebanan pembuktian perbuatan pengganas"
Seksyen 130B (2) (3) Kanun Keseksaan »Seksyen 130B (2) (3) Kanun Keseksaan
ISU KESALAHAN MEDIA DAN PENIAGA/PIHAK BERSAMA MELAKUKAN KEGANASAN
Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342? »Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342?
+Comments (0)
+Citations (0)
+About