bebanan membuktikan "perbuatan" pengganas
CONTEXT(Help)
-
Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342? »Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342?
01. Repot Polis Pertama (Bahagian II Perlembagaan, Hak Asasi Manusia) »01. Repot Polis Pertama (Bahagian II Perlembagaan, Hak Asasi Manusia)
Topic »Topic
Outline (repot polis) »Outline (repot polis)
Seksyen 26 Kanun Keseksaan; "sebab mempercayai" »Seksyen 26 Kanun Keseksaan; "sebab mempercayai"
Seksyen 52 Kanun Keseksaan; "suci hati" »Seksyen 52 Kanun Keseksaan; "suci hati"
Seksyen 32 dan 130B (2) (3) Kanun Keseksaan; "perbuatan pengganas" »Seksyen 32 dan 130B (2) (3) Kanun Keseksaan; "perbuatan pengganas"
bebanan membuktikan "perbuatan" pengganas
Seksyen 221 Kanun Keseksaan; "kausa tangkapan" »Seksyen 221 Kanun Keseksaan; "kausa tangkapan"
+Comments (0)
+Citations (0)
+About