Seksyen 26 Kanun Keseksaan; "sebab mempercayai"
CONTEXT(Help)
-
Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342? »Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342?
01. Repot Polis Pertama (Bahagian II Perlembagaan, Hak Asasi Manusia) »01. Repot Polis Pertama (Bahagian II Perlembagaan, Hak Asasi Manusia)
Topic »Topic
Outline (repot polis) »Outline (repot polis)
Seksyen 26 Kanun Keseksaan; "sebab mempercayai"
Seksyen 52 Kanun Keseksaan; "suci hati" »Seksyen 52 Kanun Keseksaan; "suci hati"
Seksyen 26 Kanun Keseksaan »Seksyen 26 Kanun Keseksaan
+Comments (0)
+Citations (0)
+About