Seksyen 52 Kanun Keseksaan; "suci hati"
CONTEXT(Help)
-
Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342? »Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342?
01. Repot Polis Pertama (Bahagian II Perlembagaan, Hak Asasi Manusia) »01. Repot Polis Pertama (Bahagian II Perlembagaan, Hak Asasi Manusia)
Topic »Topic
Outline (repot polis) »Outline (repot polis)
Seksyen 26 Kanun Keseksaan; "sebab mempercayai" »Seksyen 26 Kanun Keseksaan; "sebab mempercayai"
Seksyen 52 Kanun Keseksaan; "suci hati"
Bab IV Kanun Keseksaan; "hak perlindungan diri" »Bab IV Kanun Keseksaan; "hak perlindungan diri"
Seksyen 32 dan 130B (2) (3) Kanun Keseksaan; "perbuatan pengganas" »Seksyen 32 dan 130B (2) (3) Kanun Keseksaan; "perbuatan pengganas"
+Comments (0)
+Citations (0)
+About