01. Repot Polis Pertama (Bahagian II Perlembagaan, Hak Asasi Manusia)
https://wvw.naturalistparty.net/p/a.html

  1. Pada 2020 sehingga kini, saya percaya media dan kerajaan mendesak suntikan ujikaji synthetic pathogen/kimia/microbial/agen biologi/toksin (tanpa ujikaji dan liabiliti pengeluar) yang terbukti mengakibatkan kesan sampingan, kecacatan serius dan kecuaian/jenayah kematian di bawah torts, Kanun Keseksaan dan Perlembagaan.

  2. Saya percaya World Doctors Alliance dan ribuan pakar sedunia menegaskan ia bukan vaksin kerana tidak menjauhi Covid-19/Exosomes,dan bioweapon menghasilkan variant/virus yang memudaratkan sistem imunisasi/DNA, dan agenda jenayah transhuman secara berlawanan keagamaan/penghapusan DNA tulen etnik dan spesis manusia.

  3. Saya percaya kerajaan secara spekulasi dan salah/tiada bukti jangkitan membawa sentimen permusuhan, menghalang perubatan alternatif, mendesak suntikan diri/kanak-kanak dan penutup muka serta dirisikokan penyakit serius kerana dinafikan hak bernafas. Saya percaya diancam nyawa melalui ujikaji fraud PCR/RTK-Ag dan mengalami kerugian serta tekanan hidup serius melalui penjara sosial, ekonomi, dan diugut dengan kesalahan/pemulauan. Asas kepercayaan saya menurut himpunan video keterangan pakar di https://novaccinepassport.blogspot.com (https://covid.nurembergcode.org).

  4. Saya mempunyai sebab yang cukup mempercayai kecuaian dan perbuatan bioterrorist transhumanisme serta jenayah terancang bagi melumpuhkan ekonomi negara/The Great Reset (sebagai Agenda 21 dan Industri 4.0 memaksa kehidupan Biometric ID/ID2020/vaccine passport dan Cryptocurrency; e.g. Microsoft Patent WO2020060606A1 seumpamanya untuk peralihan wang fiat kepada matawang baru cryptocurrency, Bank Dunia untuk Cryptocurrency/New Bretton Woods Agreement, dan perhambaan manusia melalui serta hak Patent ke atas Synthetic DNA/RNA/Cell daripada suntikan vaksin palsu).

  5. Saya menegaskan sekeras-kerasnya perlanggaran kontrak sosial negara berdaulat kerana pencabulan prinsip keagamaan, tradisi dan hak asasi tubuh/kehidupan saya serta rakyat oleh Tuhan/Rukunegara di bawah Bahagian III Perlembagaan dan undang-undang kecemasan Perkara 150 (6A) [Seksyen 130B (3) (i) Kanun Keseksaan], 11 (5), 3 (1) dan 4 (1) Perlembagaan.

  6. Saya menegaskan sekeras-kerasnya hak kebebasan/perlindungan kehidupan diri dan keluarga di bawah Perlembagaan menurut Bahagian IV Kanun Keseksaan daripada semua bentuk perbuatan pengganas transhumanisme menurut seksyen 32 dan 130B (2) (3), seksyen 130K, 212 dan 221 serta kesalahan material Bab VIB, IX, XI dan XVI Kanun Keseksaan, Perkara 4 (1), 150, 126 dan 183 Perlembagaan serta torts/Nuremberg Ethics/UN etc. Sekian aduan saya.

 

CONTEXT(Help)
-
Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342? »Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342?
01. Repot Polis Pertama (Bahagian II Perlembagaan, Hak Asasi Manusia)
Topic »Topic
STEP 4: Pembelaan/Tuntutan »STEP 4: Pembelaan/Tuntutan
+Comments (0)
+Citations (7)
+About