STEP 4: Pembelaan/Tuntutan

CONTEXT(Help)
-
Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342? »Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342?
00. Latarbelakang: The Great Reset - SPESIS MANUSIA TERAKHIR! »00. Latarbelakang: The Great Reset - SPESIS MANUSIA TERAKHIR!
1. Langkah untuk hak perlindungan diri dan keluarga »1. Langkah untuk hak perlindungan diri dan keluarga
STEP 1: Repot Polis (Hak perlindungan diri dan keluarga) »STEP 1: Repot Polis (Hak perlindungan diri dan keluarga)
STEP 2: Notis Tuntutan (bukti "jangkitan penyakit") »STEP 2: Notis Tuntutan (bukti "jangkitan penyakit")
STEP 3: Repot Polis (Seksyen 32 dan 130B (2) (3) Kanun Keseksaan) »STEP 3: Repot Polis (Seksyen 32 dan 130B (2) (3) Kanun Keseksaan)
STEP 4: Pembelaan/Tuntutan
TAWARAN HADIAH RM15,000,000 JUTA!  »TAWARAN HADIAH RM15,000,000 JUTA!
01. Repot Polis Pertama (Bahagian II Perlembagaan, Hak Asasi Manusia) »01. Repot Polis Pertama (Bahagian II Perlembagaan, Hak Asasi Manusia)
+Comments (0)
+Citations (0)
+About