STEP 2: Notis Tuntutan (bukti "jangkitan penyakit")
https://naturalist-party.blogspot.com/2021/07/2.html
https://naturalist-party.blogspot.com/2021/07/3.html
http://plandemic.naturalistparty.net/p/b.html

 

Klik sini untuk penerangan

Ruj Saya:
Tarikh:

A.R. BERDAFTAR / EMEL / SISPA

{masukkan nama pengadu di sini}
{masukkan alamat pengadu di sini}

_______________________________________________________________________

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
Blok E1, E3, E6, E7 dan E10, Kompleks E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62590 Putrajaya.

Tuan/Puan,

PER: SAMADA KKM MEMPUNYAI BUKTI “JANGKITAN” MENURUT SEKSYEN 2 (1) AKTA PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT 1988 (KOCH/RIVER'S POSTULATES)?

Perkara 4 (1), 11 (5) dan 150 (6A) Perlembagaan melindungi hak asasi muktamad, dan perbuatan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 (APPPB) material adalah torts dan jenayah jika tiada pembuktian mandatori elemen “jangkitan ertinya kemasukan agen penyakit berjangkit ke dalam benda bernyawa dan pembiakannya dalam benda bernyawa” menurut seksyen 2 (1) APPPB, seksyen 193, 217/166 dan 218/167 Kanun Keseksaan.

 

 

Documented Controlled Experiment

 

APPPB

Peraturan Kesihatan Antarabangsa

Koch’s Postulates

River’s Postulates

1

kemasukan

the entry

microorganism

Virus

2

agen

agent

Microorganism found in the ill, not from the healthy person. Microorganism must be isolated from a diseased organism

Isolation of virus from diseased host

3

penyakit

health risk

4

berjangkit

Infectious

5

ke dalam benda

in the body

Microorganism grown in pure culture

Cultivation of virus in host cells

6

benda bernyawa

humans and animals

7

dan pembiakan

and development or multiplication

Produce same disease in host

Produce same disease in host

8

dalam benda

may constitute

Re-isolation of microoganism

Re-isolation of virus

9

bernyawa

a public

10

 

health risk

Detection of specific

immune response to virus

 

KKM mengamalkan RTK-Ag dan mengesahkan ‘less accurate’ berbanding PCR untuk bukti ‘jangkitan’. Pencipta PCR mengesahkan "It/PCR doesn't tell you that you are sick," dan Mahkamah Rayuan memutuskan “If a person has a positive PCR test at a cycle threshold of 35 or higher...the chances of a person being infected are less than 3%. The probability of the person receiving a false positive is 97% or higher”. Pakar dalam Statement of Virus Isolation (SOVI) menegaskan “We are correct. The SARS-CoV2 virus does not exist!”

AMBIL PERHATIAN, PCR/RTK-Ag diluar Akta dan KKM tiada bukti ‘jangkitan’ sejak 2019 hingga kini, serta melakukan torts dan jenayah kemanusiaan. Justeru saya menuntut KKM mengisytiharkan bukti jangkitan s 2 (1) menurut SOVI/lampiran dalam (7) hari.

AMBIL PERHATIAN, saya bebas memulakan tindakan sivil dan jenayah seksyen 32, 130B, 212 dan 221 Kanun Keseksaan material dengan tiada rujukan lanjut kepada KKM jika bukti ‘jangkitan’ tidak dipatuhi menurut terma s 2 (1)/SOVI/notis dalam (7) hari. Terima kasih.Yang benar,

..................................

Rujukan https://covid.nurembergcode.org
Lamp.
Repot Polis: ...............
Pengakuan KKM, RTK-Ag “less accurate” (link 1 dan 2)
Mahkamah Rayuan Portugal dan Lampiran Autoriti (1) dan (2)
Statement of Virus Isolation (SOVI)
Open letter from World Doctors Alliance
s.k. Ibupejabat Polis Diraja Malaysia

CONTEXT(Help)
-
Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342? »Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342?
00. Latarbelakang: The Great Reset - SPESIS MANUSIA TERAKHIR! »00. Latarbelakang: The Great Reset - SPESIS MANUSIA TERAKHIR!
1. Langkah untuk hak perlindungan diri dan keluarga »1. Langkah untuk hak perlindungan diri dan keluarga
STEP 1: Repot Polis (Hak perlindungan diri dan keluarga) »STEP 1: Repot Polis (Hak perlindungan diri dan keluarga)
STEP 2: Notis Tuntutan (bukti "jangkitan penyakit")
STEP 3: Repot Polis (Seksyen 32 dan 130B (2) (3) Kanun Keseksaan) »STEP 3: Repot Polis (Seksyen 32 dan 130B (2) (3) Kanun Keseksaan)
Scientific Proof »Scientific Proof
+Comments (0)
+Citations (14)
+About