Scientific Proof
Bagaimana kewujudan virus baru SARS-CoV-2 dibuktikan secara saintifik?

Bagaimana virus SARS-CoV-2 boleh ditakrifkan tanpa perlu mengasingkan zarah lain?

Bagaimana urutan genetik SARS-CoV-2 ditakrifkan dalam konteks ini?

Bagaimanakah RT-PCR atau RTK-Ag berfungsi mengesan urutan genetik SARS-CoV-2 dalam konteks ini?

Bilakah boleh disimpulkan penemuan urutan genetik tertentu dalam tubuh adalah benar virus SARS-CoV-2 yang berbeza exosomes/zarah lain?
CONTEXT(Help)
-
Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342? »Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342?
00. Latarbelakang: The Great Reset - SPESIS MANUSIA TERAKHIR! »00. Latarbelakang: The Great Reset - SPESIS MANUSIA TERAKHIR!
1. Langkah untuk hak perlindungan diri dan keluarga »1. Langkah untuk hak perlindungan diri dan keluarga
STEP 1: Repot Polis (Hak perlindungan diri dan keluarga) »STEP 1: Repot Polis (Hak perlindungan diri dan keluarga)
STEP 2: Notis Tuntutan (bukti "jangkitan penyakit") »STEP 2: Notis Tuntutan (bukti "jangkitan penyakit")
STEP 3: Repot Polis (Seksyen 32 dan 130B (2) (3) Kanun Keseksaan) »STEP 3: Repot Polis (Seksyen 32 dan 130B (2) (3) Kanun Keseksaan)
STEP 4: Pembelaan/Tuntutan »STEP 4: Pembelaan/Tuntutan
TAWARAN HADIAH RM15,000,000 JUTA!  »TAWARAN HADIAH RM15,000,000 JUTA!
Statement of Virus Isolation (SOVI) »Statement of Virus Isolation (SOVI)
Scientific Proof
Documented Controlled Experiment »Documented Controlled Experiment
STEP 2: Notis Tuntutan (bukti "jangkitan penyakit") »STEP 2: Notis Tuntutan (bukti "jangkitan penyakit")
Seksyen 11 (1) APPPB »Seksyen 11 (1) APPPB
+Comments (0)
+Citations (0)
+About