Statement of Virus Isolation (SOVI)
Bagaimana urutan genetik virus SARS-CoV-2 boleh ditakrifkan tanpa perlu mengasingkan exosomes dan zarah-zarah lain?

https://naturalist-party.blogspot.com/2021/07/12.html
https://naturalist-party.blogspot.com/2021/07/13.html
https://naturalist-party.blogspot.com/2021/07/14.html
https://naturalist-party.blogspot.com/2021/07/21.html
https://naturalist-party.blogspot.com/2021/07/22.html
CONTEXT(Help)
-
Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342? »Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342?
00. Latarbelakang: The Great Reset - SPESIS MANUSIA TERAKHIR! »00. Latarbelakang: The Great Reset - SPESIS MANUSIA TERAKHIR!
1. Langkah untuk hak perlindungan diri dan keluarga »1. Langkah untuk hak perlindungan diri dan keluarga
STEP 1: Repot Polis (Hak perlindungan diri dan keluarga) »STEP 1: Repot Polis (Hak perlindungan diri dan keluarga)
STEP 2: Notis Tuntutan (bukti "jangkitan penyakit") »STEP 2: Notis Tuntutan (bukti "jangkitan penyakit")
STEP 3: Repot Polis (Seksyen 32 dan 130B (2) (3) Kanun Keseksaan) »STEP 3: Repot Polis (Seksyen 32 dan 130B (2) (3) Kanun Keseksaan)
STEP 4: Pembelaan/Tuntutan »STEP 4: Pembelaan/Tuntutan
TAWARAN HADIAH RM15,000,000 JUTA!  »TAWARAN HADIAH RM15,000,000 JUTA!
Statement of Virus Isolation (SOVI)
Scientific Fraud »Scientific Fraud
Scientific Proof »Scientific Proof
+Comments (0)
+Citations (1)
+About