Section 32 Penal Code
CONTEXT(Help)
-
Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342? »Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342?
01. Repot Polis Pertama (Bahagian II Perlembagaan, Hak Asasi Manusia) »01. Repot Polis Pertama (Bahagian II Perlembagaan, Hak Asasi Manusia)
Topic »Topic
Hak asasi manusia »Hak asasi manusia
Constitution »Constitution
Torts »Torts
2. Public laws »2. Public laws
2. Criminal »2. Criminal
Section 130B (2) (3) Penal Code »Section 130B (2) (3) Penal Code
Section 32 Penal Code
Seksyen 34-38 Kanun Keseksaan »Seksyen 34-38 Kanun Keseksaan
Seksyen 32 dan 130B (2) (3) Kanun Keseksaan »Seksyen 32 dan 130B (2) (3) Kanun Keseksaan
+Comments (0)
+Citations (0)
+About