Iblis
Iblis berkata: "Wahai Tuhanku! Kerana Engkau telah menjadikan daku sesat, demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini, dan aku akan menyesatkan/vs. FITRA/30:30 mereka semuanya!" (Quran 15:39) Iblis telah dapati sangkaannya tepat terhadap mereka, iaitu mereka menurutnya (Quran 34:20) Jahannam: “Adakah engkau sudah penuh?” (Quran 50:30)
CONTEXT(Help)
-
Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342? »Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342?
00. Latarbelakang: The Great Reset - SPESIS MANUSIA TERAKHIR! »00. Latarbelakang: The Great Reset - SPESIS MANUSIA TERAKHIR!
Fahami pedoman daripada al-Quran, "Apa yang mereka mahu?" (15:39) »Fahami pedoman daripada al-Quran, "Apa yang mereka mahu?" (15:39)
Iblis
Transhumanism (false gods) »Transhumanism (false gods)
+Comments (0)
+Citations (0)
+About