Perkara 4 (1) Perlembagaan
CONTEXT(Help)
-
Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342? »Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342?
02. Notis Tuntutan (tuntutan bukti "jangkitan" seksyen 2 (1) APPPB) »02. Notis Tuntutan (tuntutan bukti "jangkitan" seksyen 2 (1) APPPB)
Parties »Parties
1.Citizen »1.Citizen
What it means to be Malaysian? »What it means to be Malaysian?
Article 3 (1) Federal Constitution »Article 3 (1) Federal Constitution
Article 11 Federal Constitution (Deen) »Article 11 Federal Constitution (Deen)
Article 5 Federal Constitution (Deen) »Article 5 Federal Constitution (Deen)
Article 7 Federal Constitution (Nyawa) »Article 7 Federal Constitution (Nyawa)
Article 9 Federal Constitution (Nyawa) »Article 9 Federal Constitution (Nyawa)
Article 10 Federal Constitution (Akal) »Article 10 Federal Constitution (Akal)
Article 12 Federal Constitution (Akal) »Article 12 Federal Constitution (Akal)
Article 8 Federal Constitution (Keturunan) »Article 8 Federal Constitution (Keturunan)
Article 6 Federal Constitution (Harta) »Article 6 Federal Constitution (Harta)
Article 13 Federal Constitution (Harta) »Article 13 Federal Constitution (Harta)
Perkara 4 (1) Perlembagaan
Article 150 (6A) Federal Constitution »Article 150 (6A) Federal Constitution
Chapter II Federal Constitution »Chapter II Federal Constitution
+Comments (0)
+Citations (0)
+About