2. Government of Malaysia
CONTEXT(Help)
-
Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342? »Samada KKM mempunyai bukti "JANGKITAN" Sek. 2 (1) Akta 342?
02. Notis Tuntutan (tuntutan bukti "jangkitan" seksyen 2 (1) APPPB) »02. Notis Tuntutan (tuntutan bukti "jangkitan" seksyen 2 (1) APPPB)
Parties »Parties
2. Government of Malaysia
1. Ministry of Health »1. Ministry of Health
2. Minister of Health »2. Minister of Health
3. Director General of Health »3. Director General of Health
Misfeasance »Misfeasance
Seksyen 130M Kanun Keseksaan; "meninggal daripada memberikan maklumat" »Seksyen 130M Kanun Keseksaan; "meninggal daripada memberikan maklumat"
+Comments (0)
+Citations (0)
+About