Μαζικό φαινόμενο η νέα γενιά τρομ
"Είναι εντελώς νέα παιδιά, τα οποία φαίνεται ότι έχουν βγει μέσα από τα Πανεπιστήμια, ότι είναι παιδιά τα οποία συνήθως είναι από οικογένειες μεσοαστικές, έχουν πάει σε ιδιωτικά σχολεία και ούτω καθεξής, και πραγματικά κάνει εντύπωση πόσο σκληρά παιδιά είναι."
CONTEXT(Help)
-
Νέοι Φάκελοι »Νέοι Φάκελοι
Ελλάδα »Ελλάδα
Πυρήνες της Φωτιάς 08.11.2010 »Πυρήνες της Φωτιάς 08.11.2010
Μαζικό φαινόμενο η νέα γενιά τρομ
Δόθηκαν δικαιώματα σε παιδιά να μπαίνουν σε τρομοκρατικές οργανώσεις?  »Δόθηκαν δικαιώματα σε παιδιά να μπαίνουν σε τρομοκρατικές οργανώσεις?
Έχουν γίνει κινήσεις για την πάταξη ομάδων τρομοκρατίας? »Έχουν γίνει κινήσεις για την πάταξη ομάδων τρομοκρατίας?
Οι "Πυρήνες" είχαν σχέση με άλλες ομάδες,πχ Σέχτα,Επαναστατικό Αγώνα? »Οι "Πυρήνες" είχαν σχέση με άλλες ομάδες,πχ Σέχτα,Επαναστατικό Αγώνα?
ΧΡΥΣ: Αύξηση της συμμετοχής των νέων σε τρομοκρατικές ενέργειες »ΧΡΥΣ: Αύξηση της συμμετοχής των νέων σε τρομοκρατικές ενέργειες
ΧΡΥΣ: Η πολιτική διαμορφώνει το κλίμα και τις συνθήκες σε μια χώρα »ΧΡΥΣ: Η πολιτική διαμορφώνει το κλίμα και τις συνθήκες σε μια χώρα
+Comments (0)
+Citations (0)
+About